12.den - 5.10.1998 - NEVADA , CALIFORNIE

 

Start: Las Vegas - Nevada

Trasa: Silnice 15 , Barstow, 58 , Bakersfield , 99 , Tulare - viz mapy

Cíl cesty:

  1. Zastávka v městě Baker - u největšího teploměru v Americe.

  2. Zlatokopecké město duchů - Calico

  3. Zastávka u Edwardsovy základny NASA

Délka trasy: 323 mil

Nocleh: Tulare - motel M6 - North Blackstone

 

CALICO - GHOST TOWN

Mezi Las Vegas a Bastow leží nedaleko od dálnice Interstate 15 městečko duch Calico - Ghost Town . Bylo založeno v roce 1881, mělo 1200 stálých obyvatel, 22 saloonů, 500 dolů. Těžbou stříbra za 86 mil dolarů , boraxu za 46 mil a také zlata , patřilo Calico k nejdůležitějším a nejbohatším městům Californie. V 80.letech minulého století sem , zde nacházející se stříbrný důl, přilákal 3500 dobrodruhů z celého kontinentu. V roce 1896 ale drasticky klesla cena stříbra a většina zlatokopů město opustila. V roce 1917 byla těžba boraxu přesunuta do Death Valey.

Dnes městečko skýtá jedinečnou možnost prohlídky zachovalého skanzenu zlatokopeckého města Divokého západu. Všechny budovy ,včetně železniční tratě na dopravu rudy jsou pečlivě udržovány pro přicházející zvědavce. Stříbrný důl Silver King Mine , dlouhý 48 km , nabízí i tůru s průvodcem na 1 hodinovou procházku důlních šachet . K vidění je zde i představení kowbojského souboje. Městečko se nachází v dosti drsné Mohavské poušti , plné vyschlých solných jezer a jezíreka a nehostinné skalnaté krajiny.

V poušti dále k Las Vegas leží , u dnes již vyschlého jezera, bývalé lázně s bizarním názvem Zzyzx. Nikdo dnes již ale pořádně neví , jak se tento název vyslovuje.

...souboj na colty


 Maxiteploměr v Bakeru

Odkazy:

http://admenu.com/calico/

[Trasa] [Noclehy] [Poznávací akce][Foto] [Video] [Kontakty] [Cestovní kancelář][Mapa][Home]

[Californie] [Arizona] [Utah] [Nevada]